Registrácia zasielania noviniek e-mailom

 

Zadajte prosím e-mailovú adresu pre registráciu zasielania noviniek spoločnosti Stránský a Petržík SK, s.r.o. e-mailom:

 

E-mailová adresa
E-mailová adresa
(zopakujte pre kontrolu)

 

Prehlásenie: Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním noviniek spoločnosti Stránský a Petržík SK, s.r.o. e-mailom, v súlade so zákonom č. 610/2003 zbierky o niektorých službách informačnej spoločnosti. Zároveň súhlasíte s tým, aby spoločnosť Stránský a Petržík SK, s.r.o.spracovala Vami poskytnutú e-mailovú adresu k marketingovým a obchodným účelom. Tento súhlas udeľujete až do odvolania. Vymazanie Vašej e-mailovej adresy je možné bezplatne a kedykoľvek na požiadanie v spoločnosti Stránský a Petržík SK, spol. s.r.o. Inštrukcie pre jednoduché vymazanie Vašej e-mailovej adresy z evidencie sú súčasťou každého zasielaného informačného e-mailu.
Spoločnosť Stránský a Petržík SK, s.r.o. sa zaväzuje, že Vami poskytnutú e-mailovú adresu neposkytne tretej osobe.
Ďalej svojou registráciou vyslovene prehlasujete, že ste oboznámený so všetkými právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 zbierky o ochrane osobných údajov.

 

V prípade problémov sa prosím obráťte na správcu systému na adrese spravcewww@stranskyapetrzik.sk

 
Copyright (c) 2008, Stránský a Petržík SK, s.r.o. - tel. (+421) 326 592 865 - info@stranskyapetrzik.sk